Politica site-ului

Politica de confidențialitate
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
MEDEXCOM-TEH S.R.L.
(
www.medexcom.md)

A. Generalități
Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.
În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Compania colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresă web.
MEDEXCOM-TEH S.R.L. este conștient de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de fată stipulează modul în care utilizăm aceste date.
De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt şi vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să utilizaţi cu încredere adresa info@medexcom.md pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

B. Preluarea datelor
În cazul în care doriți să beneficiați de serviciile oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.
Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii pot fi analizat, în caz de necesitate.
În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

C. Utilizarea datelor
Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.
În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

D. Dezvăluirea datelor colectate
Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, MEDEXCOM-TEH SRL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.
Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.
Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.
Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

E. Cookies
Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.

F. Accesul la date
Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.
În plus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.
Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi MEDEXCOM-TEH SRL. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.medexcom.md, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi MEDEXCOM-TEH SRL.